Login

usercockpit

Гривна на приятелството

Гривната на приятелството е официален символ на програмата "Футбол за приятелство" – знак на толерантност, равенство и здравословен начин на живот. Гривната е създадена през 2014 година и представлява две обикновени нишки със син и зелен цвят.

Синият цвят символизира ясното безоблачно небе, общо за всички и родно за всеки, мирно и безметежно, каквото то и трябва да бъде. Зеленото е цветът на футболното игрище, неизменно и достъпно за всички и всеки, във всяка страна по света, независимо от възраст, пол и социален статус.

Участниците в програмата "Футбол за приятелство" си разменят Гривни на приятелството преди началото на приятелските футболни срещи и другите мероприятия на програмата. Връзването на Гривната на приятелството символизира готовността на участниците да се сприятеляват и ангажираността с ключовите ценности на програмата – толерантност и приятелство между представителите на различните страни.

В качеството си на посланици на движението "Футбол за приятелство" децата-участници също така подаряват Гривни на приятелството на известни културни и спортни дейци, журналисти и представители на властта. По такъв начин Гривната на приятелството подпомага популяризирането на ценностите на програмата и привличането на нови поддръжници на движението "Футбол за приятелство".

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

Local Media Partner

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy