Login

usercockpit

Fotbal pro přátelství

Mezinárodní dětský sociální program «Fotbal pro přátelství» je realizován společností Gazprom, oficiálním partnerem FIFA a Světového poháru 2018 v rámci globálního sociálního programu „Gazprom– dětem“.

Program «Fotbal pro přátelství» je zaměřen na rozvoj dětského fotbalu, popularizaci mládežnického sportu a zdravého životního stylu, výchovu v duchu tolerance a přátelství mezi dětmi z různých zemí. Základními hodnotami programu jsou přátelství, rovnost, spravedlnost, zdraví, mír, oddanost, vítezství, tradice a čest. Program každoročně získává rostoucí podporu od předních světových a národních médií, společenských organizací, slavných herců a fotbalových hvězd. Více než 400 000 lidí na celém světě se shoduje v názoru na tento program.

Klíčovou událostí tohoto programu je Mezinárodní dětské fórum «Fotbal pro přátelství», na nemž se scházejí talentovaní fotbaloví hrači z různých zemí světa ve věku12 let. Chlapci a děvčata, včetně zdravotně postižených dětí, kteří mohou hrát fotbal, aktivně při realizaci tohoto programu podporují základní lidské hodnoty. Program «Fotbal pro přátelství» se rozvijí jako globální platforma pro výchovu mladých velvyslanvců společenských hodnot programu na celém světě.

V roce 2017 se v programu aktivně účastní mladí fotbalisté ze 64 zemí Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky: Ázerbajdžán, Alžírsko, Argentina, Arménie, Bangladéš, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Bolívie, Brazílie, Velká Británie, Maďarsko, Venezuela, Vietnam, Ghana, Německo, Řecko, Dánsko, Egypt, Indie, Irák, Írán, Island, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Korea, Lotyšsko, Libye, Litva, Makedonie, Mexiko, Mosambik, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rusko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, USA, Tádžikistán, Tanzanie, Tchaj-wan, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Finsko, Francie, Chorvatsko, Česko, Švýcarsko, Estonsko, Japonsko, Jižní Afrika.

16. března bude v rámci otevřeného losování, které bude oficiálním zahájením programu, 64 mladých fotbalistů náhodně sdruženo do 8 mezinárodních smíšených družstev přátelství. Po otevřeném losování v 64 zemích startuje „Štafeta přátelství“, během které jednotlivé země vyberou ze svých řad své mladé velvyslance.

Páté (výroční) Mezinárodní dětské fórum „Fotbal pro přátelství“ se bude konat v Petrohradě mezi 26. červnem a 3. červencem 2017. Hosté fóra se účastní Mezinárodního mistrovství „Fotbal pro přátelství“ 2017 mezi 8 mezinárodními týmy Přátelství, které soutěží v turnaji o první místo.

Veškeré udalosti fóra jsou široce sledované v médiích. Ročně příjíždějí na fórum profesionální novináři z předních tiskových orgánů zúčastněných zemí, jakož i mladí novináři doprovázející mladé velvyslance svých zemí. V rámci programu pro mladé novináře bylo zřízeno Mezinárodní dětské tiskové středisko, jehož cílem je informovat o všech činnostech programu na místní a globální úrovni.

Fórum bude zakončeno společnou návštěvou účastníků na finále Poháru FIFA 2017.

Od roku 2014 se v rámci programu „Fotbal pro přátelství“ 25. dubna každoročně slaví Mezinárodní den fotbalu a přátelství. Tohoto dne všechny země účastnící se programu pořádají přátelské zápasy, které začínají darováním Náramků přátelství, oficiálním symbolem programu, znakem tolerance, rovnosti a zdravého životního stylu. Mezinárodní den fotbalu a přátelství podporují slavní sportovci, umělci, novináři a orgány veřejné moci.

V rámci fóra se uděluje zvláštní cena – Pohár „Devíti hodnot“. Pohár se uděluje jednomu z profesionálních fotbalových klubů, který je nejvíce oddaný devíti hodnotám programu „Fotbal pro přátelství“ svou dobročinností, sociální iniciativou a dalšími projekty, realizovanými ve prospěch společnosti. Jedinečnost Poháru „Devíti hodnot“ je to, že vítěze určují děti, které se účastní programu „Fotbal pro přátelství.“

 

Historie programu

 

První fórum se konalo 25. května 2013 v Londýně a bylo setkáním mladých sportovců z 8 evropských zemí (Bulharsko, Velká Británie, Maďarsko, Německo, Řecko, Rusko, Srbsko a Slovinsko). Účastníci fóra připravili otevřený dopis, v němž formulovali základní hodnoty programu: přátelství, rovnost, spravedlnost, zdraví, mír, oddanost, vítězství a tradice. Dopis podepsaný zástupci zemí a globálním velvyslancem programu Franzem Beckenbauerem, byl později odeslán hlavám mezinárodních sportovních organizací.

Druhé fórum už mělo zdvojnásobnou účast, s mladými fotbalisty ze 16 zemí: Běloruska, Bulharska, Velké Británie, Maďarska, Německa, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Ruska, Srbska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny, Francie a Chorvatska. Fórum se konalo 23.–25. května 2014 v Lisabonu a bylo zakončeno volbami vůdce mezinárodního hnutí „Fotbal pro přátelství“. Podle výsledků hlasování, kterého se zúčastnili všichni sportovci pozvaní na Fórum, se vůdcem hnutí a poslem základních hodnot programu pro nejbližší rok stál Filipe Soares z Portugalska.

V rámci fóra byl rovněž poprvé uspořádan Mezinárodní turnaj pouličního fotbalu. Vítězem turnaje se stalo portugalské družstvo Benfica, na druhém místě byla Crvena zvezda ze Srbska, a národní mužstvo Ruska skončilo třetí.

Třetí mezinárodní Dětské fórum „Fotbal pro přátelství“, které se konalo v Berlíně 4.–7. června 2015, přivítalo zástupce 24 zemí z Evropy a Asie: Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Velká Británie, Maďarsko, Německo, Španělsko, Itálie, Kazachstán, Čína, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Francie, Chorvatsko, Česko, Švýcarsko, Japonsko. Účastníci asijských zemí přinesli do programu devátou základní hodnotu – čest.

Na fóru v Berlíně byla poprvé představena zvláštní cena – Pohár „Deviti hodnot“. Jeho vítězem se stal klub FC Barcelona. Děti, které hlasovaly pro FC Barcelona, pozitivně hodnotily iniciativy klubu pro podporu a rozvoj mládežnického fotbalu a pomoc klubu FC Barcelona mladým hráčům z rozvojových zemí.

Čtvrté mezinárodní dětské fórum „Fotbal pro přátelství“ se konalo v Miláně 26.–29. května 2016. Hosté fóra se zúčastnili mezinárodního turnaje pouličního fotbalu mezi týmy z 32 zúčastněných zemí a měli rovněž příležitost se pobavit se svými vrstevníky z jiných zemí a hvězdami světového fotbalu, včetně globálního velvyslance programu Franze Beckenbauera. V rámci fóra byl Pohár „Devíti hodnot“ předán klubu FC Bayern. V roce 2016 se vítězem Poháru „Devíti hodnot“ stal také tým Al-Wahda, zastupující Sýrii v rámci čtvrté sezóny programu „Fotbal pro přátelství“. Slavnostní ceremonie předání Poháru se konala v rámci veřejné premiéry dokumentárního filmu „Tři dny bez války“ v Syrském Damašku. Fotbalisté klubu AL-WAHDA obdrželi cenu za oddanost hodnotám programu „Fotbal pro přátelství“ a svou vůli k vítezství.

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy