Login

usercockpit

Odstartovala pátá sezóna mezinárodního dětského projektu společnosti „Gazprom“ „Fotbal pro přátelství“

16. 3. 2017 Hamburg, Německo. Společnost Gazprom – oficiální partner FIFA a mistrovství světa ve fotbale 2018 – dnes oznámila zahájení páté sezóny mezinárodní dětského sociálního projektu „Fotbal pro přátelství“, který se bude konat v Petrohradě (Rusko) od 26. června do 3. července.

Geografie projektu v roce 2017 významně vzrostla: počet zúčastněných zemí se zdvojnásobil – ze 32 na 64. Akce „Fotbal pro přátelství“ se poprvé zúčastní děti z Mexika a ze Spojených států. Takto se projektu účastní mladí hráči ze čtyř kontinentů – Afriky, Eurasie, Severní a Jižní Ameriky.

Pátá sezóna se bude konat v novém formátu. Namísto toho, aby týmy reprezentovaly fotbalové kluby z různých zemí, budou mladí hráči seskupeni do osmi mezinárodních skupin – Skupin přátelství.

Dnes bylo v otevřeném losování oznámeno složení zemí skupin, stejně jako herní pozice představitelů členských zemí. Individuální výběr hráčů proběhne v rámci „Štafety přátelství“. Mezinárodní organizační výbor projektu „Fotbal přátelství“ spolu s národními fotbalovými svazy vybere ty mladší hráče, kteří budou své země v roce 2017 reprezentovat. Z chlapců a dívek budou vytvořeny týmy po osmi lidech ve věku 12–14 let, včetně těch se zdravotním postižením.

Losování proběhlo v režimu internetové konference. Ceremoniálu se zúčastnili mladí trenéři Skupin přátelství: Michael Babič (16 let, Rusko), René Lampert (15 let, Slovinsko), Štefan Maximovič (15 let, Srbsko), Felipe Suares (17 let, Portugalsko), Charlie Suj (12 let, Čína), Elvira Herzog (16 let, Švýcarsko), Igor Gricjuk (14 let, Ukrajina) a Brandon Shabani (15 let, Velká Británie) a zástupce Mezinárodní ho tiskového centra projektu Lily Macumoto (15 let, Japonsko).

 „Jako hráč jsem se účastnil v sezoně roku 2016. Jsem přesvědčen o tom, že být součástí projektu je velké bohatství, které každému mladému vyslanci projektu otevírá nové možnosti. Kdyby mi bylo 12 let, udělal bych vše pro to, abych se stal účastníkem nové sezóny a mohl s klukama prohánět míč po trávníku fotbalového hřiště!“ – – to vzkázal René Lampert, nejdůležitější hráč sestavy juniorského týmu „FC Maribor“.

25. dubna se k účastníkům programu připojí desítky tisíc dětí i dospělých k oslavě Mezinárodního dne fotbalu a přátelství. Každý z nich si uváže oficiální symbol projektu – náramek přátelství, sestávající ze dvou nití v modré a zelené barvě, symbolizující rovnost a oddanost zdravému životnímu stylu.

1. července se bude v Petrohradu konat Mezinárodní mistrovství fotbalu pro přátelství, v jehož rámci budou soutěžit týmy mladých hráčů různých národností, pohlaví a fyzických schopností.

2. července se bude konat Páté mezinárodní fórum Fotbalu pro přátelství, na němž budou děti spolu se známými hráči a novináři diskutovat o otázkách prosazování hodnot projektu v různých zemích.

Na konci páté sezóny projektu „Fotbalu pro přátelství“ se účastníci na stadionu Sankt-Peterburg Arena zúčastní finálového zápasu Konfederačního poháru 2017.

Tradičně bude v průběhu sezóny fungovat mezinárodní dětské tiskové centrum. Mladí novináři se všech klíčových událostí zúčastní na stejné úrovni jako dospělí.

„Projekt „Fotbal pro přátelství“ si nachází místo v srdcích čím dál více lidí na celém světě.

Letos se v Petrohradu setkají mladí fotbalisté ze všech čtyř kontinentů.

Vzrušující týmová hra a živá komunikace vytváří zvláštní atmosféru.

Ta dětem pomáhá naučit se takovým hodnotám, jako je přátelství, rovnost a spravedlnost,“ řekl předseda správní rady Gazpromu Alexej Miller.

„Iniciativa Gazpromu je jedním z těch projektů, které dětem z celého světa umožňují být slyšet.

Iniciativa Gazpromu umožňuje dětem z celého světa být slyšet. Na 100 % podporujeme cíle a základní hodnoty akce „Fotbal pro přátelství“. Velmi rádi budeme pomáhat všem iniciativám organizačního výboru,“ řekl komerční ředitel FIFA Philippe Le Floc'h.

Informace

Mezinárodní dětský sociální projekt Fotbal pro přátelství realizuje společnost Gazprom v rámci programu „Gazprom dětem“. Cílem projektu je rozvoj dětského fotbalu, výchova k toleranci a respektování různých kultur a národností mezi dětmi z různých zemí. Základními hodnotami, které účastníci podporují a propagují, jsou přátelství, rovnost, spravedlnost, zdraví, mír, věrnost, vítězství, tradice a čest.

Hlavní událostí projektu je každoroční Mezinárodní dětské fórum „Fotbal pro přátelství“, na němž se schází mladí fotbalisté z celého světa a se zástupci médií a slavnými fotbalisty diskutují o otázkách stejných hodnot na celém světě.

Zvláštní ocenění projektu „Fotbal pro přátelství“ – Pohár devíti hodnot. Je to jedinečná trofej, která se každoročně uděluje jednomu z fotbalových klubů za uplatňování sociálních iniciativ, které hodnoty projektu uvádí do života. Vítěze vybírají mladí vyslanci projektu hlasováním, které se koná ve všech zemích, které se „Fotbalu pro přátelství“ účastní.

K projektu se každoročně připojují tisíce účastníků po celém světě. Za dobu trvání projektu se počet zúčastněných zemí utěšeně rozšířil – z 8 zemí v roce 2013 na 64 zemí v roce 2017. Stovky mladých hráčů se ve svých zemích stanou vyslanci hnutí „Fotbal pro přátelství“ a jeho hodnot. Symbol projektu „Fotbal pro přátelství“ – náramek přátelství – nosí více než 400 tisíc lidí po celém světě, včetně dětí, dospělých, slavných sportovců a novinářů, umělců, politiků a prezidentů různých zemí.

Zúčastněné země projektu v roce 2017: Rakousko, Ázerbájdžán, Alžírsko, Argentina, Arménie, Bangladéš, Bělorusko, Belgie, Bolívie, Brazílie, Bulharsko, Maďarsko, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Ghana, Německo, Řecko, Dánsko, Egypt, Indie, Irák, Írán, Island, Španělsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Korea, Lotyšsko, Libye, Litva, Makedonie, Mexiko, Mozambik, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Spojené státy, Tádžikistán, Tanzanie, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistánu, Finsko, Francie, Chorvatsko, Česká republika, Švýcarsko , Estonsko, Japonsko, Jihoafrická republika.

Gazprom je celosvětovou energetickou společností. Základní obchodní činnosti jsou geologický průzkum, těžba, přeprava, skladování, zpracování a prodej plynu (i ve formě pohonných hmot), plynového kondenzátu a nafty, ale také výroba a distribuce tepla a elektřiny. Společnost působí na území Ruska, Afriky, Středního východu, Evropy, Latinské Ameriky, Střední, Jižní a Jihovýchodní Asie.

Gazprom je největší společností světa, co se týče velikosti zásob zemního plynu a objemu jeho těžby, dodávkou plynu ruským spotřebitelům a do více než 30 zemí. Gazprom je jedním ze čtyř předních ruských producentů ropy, a v Rusku zaujímá první místo co do objemu instalovaného výkonu v tepelných elektrárnách, a je také světovým lídrem v oblasti výroby tepelné energie.

Kromě aktivního rozvoje výrobních aktivit společnost Gazprom věnuje velkou pozornost sociálním projektům. Společnost podporuje mnoho sportovních organizací a činností v mezinárodním i celoruském měřítku.

zpět

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy