Login

usercockpit

V Petrohradu proběhlo páté Mezinárodní dětské fórum "Fotbalem k přátelství" za účasti mladých fotbalistů ze 64 zemí světa

03.07.2017 Petrohrad V Petrohradě se konalo Mezinárodní dětské fórum "Fotbalem k přátelství" v rámci společenské iniciativy veřejné akciové společnosti Gazprom – oficiálního partnera FIFA a Mistrovství světa ve fotbalu FIFA 2018™. Soutěže se zúčastnilo více než 1000 hostů ze 64 států světa – mladí fotbalisté (chlapci i dívky, včetně handicapovaných), novináři nejvýznamnějších mezinárodních médií, hvězdy světa fotbalu, vítězové Olympijských a Paralympijských her, legendy FIFA, vedoucí představitelé FIFA, Ruského olympijského výboru a mezinárodních dětských dobročinných fondů i představitelé fotbalových federací. Nejvyššími hodnotami tohoto programu jsou svět, rovnost a zdravý způsob života.

Pátý ročník programu "Fotbalem k přátelství" dostal novou podobu a propojit zástupce Evropy, Asie, Afriky, Jižní a Severní Ameriky. Na základě losování byli na začátku sezóny vybráni mladí fotbalisté do osmi mezinárodních reprezentačních družstev. Týmy se utkaly v Petrohradě na Mezinárodním mistrovství fotbalem k přátelství v rámci závěrečných událostí sezóny.

V roce 2017 byla poprvé odstartována tzv. Štafeta přátelství, národní etapy výběru mladých fotbalistů a mladých novinářů ve všech účastnických státech. Výsledky a jména účastníků byly slavnostně oznámeny 25. dubna o Mezinárodním dnu fotbalu a přátelství, kdy se k účastníkům programu připojili tradičně stovky tisíc dětí a dospělých a v rámci oslav s navzájem přivázali oficiální symbol akce – Náramek přátelství. 

Během pátého ročníku fungovalo Mezinárodní dětské tiskové centrum programu Fotbalem k přátelství. Mladí novináři informovali ve svých státech o událostech probíhajících v rámci programu – připravovali zprávy a materiály pro hlavní mezinárodní sportovní média, podíleli se na vytváření materiálů pro mezinárodní televizní kanál Fotbalem k přátelství, dětský deník, oficiální rozhlasovou stanici programu a dětské internetové zdroje. Materiály se připravovaly ve 43 jazycích. O závěrečných akcích Mezinárodního dětského společenského programu Fotbalem k přátelství informovalo více než 2 tis. novinářů z celého světa.

V rámci přípravy Mistrovství a Fóra se děti a dospělí z celého světa zúčastnili třídenních sportovně-vzdělávacích setkání v Petrohradě. Byly pro ně připraveny fotbalové tréninky pod vedením mladých trenérů, speciální kurzy hvězd světového fotbalu, hry Školy devíti hodnot i Olympijské kurzy, na kterých vystoupili vedoucí představitelé a vyslanci Ruského olympijského výboru.

Je už tradicí, že všichni mladí účastníci závěrečných akcí programu Fotbalem k přátelství navštíví fotbalový zápas. Včera děti podpořily týmy Chile a Německa ve finále Konfederačního poháru FIFA, které proběhlo na novém stadionu zvaném "Sankt-Petěrburg". 

"Vytvořili jsme projekt, ve které vystupují mladí fotbalisté jako hlavní účinkující. Náš nápad podpořilo množství sportovců, novinářů a společenských organizací. V tomto roce se fóra Fotbalem k přátelství zúčastnil rekordní počet 64 států. Dětem z celého světa to umožnilo ukázat, že jsou oddáni rovnosti a světu a v podstatě jsou odhodláni stát se mladými vyslanci přátelství", – řekl předseda rady ředitelů veřejné akciové společnosti Gazprom Viktor Zubkov.

"Jsme rádi, že jsme mohli podpořit jedinečnou iniciativu oficiálního partnera FIFA a Mistrovství světa ve fotbale 2018™, společnosti Gazprom. Fórum je krásným příkladem toho, že fotbal dává rovné šance dívkám i chlapcům, a posláním FIFA je podobné iniciativy podporovat", řekla generální sekretářka FIFA Fatma Samourová.

 

Informace

Mezinárodní dětský sociální projekt Fotbalem k přátelství realizuje veřejná akciová společnost Gazprom od roku 2013.

Cílem projektu je rozvoj dětského fotbalu, výchova k toleranci a respektování různých kultur a národností mezi dětmi z různých zemí. Základními hodnotami, které účastníci podporují a propagují, jsou přátelství, rovnost, spravedlnost, zdraví, mír, věrnost, vítězství, tradice a čest.

Hlavní událostí projektu je každoroční Mezinárodní dětské fórum Fotbalem k přátelství, na němž se schází mladí fotbalisté z celého světa a se zástupci médií a slavnými fotbalisty diskutují o otázkách stejných hodnot na celém světě.

Zvláštní cenou projektu Fotbalem k přátelství je Pohár devíti hodnot. Je to jedinečná trofej, která je každoročně udělována jednomu z profesionálních fotbalových klubů za uskutečňování sociálních iniciativ, které uvádějí hodnoty projektu do života. Výherci vybírají mladé vyslance projektu v hlasování, které probíhá ve všech účastnických státech projektu Fotbalem k přátelství.

K projektu se každoročně připojují tisíce účastníků po celém světě. Za dobu trvání projektu se podstatně rozšířil počet zúčastněných zemí – z 8 zemí v roce 2013 až na 64 zemí v roce 2017. Stovky mladých hráčů se ve svých zemích stanou vyslanci hnutí Fotbalem k přátelství a jeho hodnot. Symbolem projektu Fotbalem k přátelství je Náramek přátelství, který nosí více než 400 tis. dětí i dospělých na celém světě, včetně významných sportovců, novinářů, umělců, politiků a prezidentů různých států.

Účastnické státy projektu v roce 2017: Rakousko, Ázerbájdžán, Alžírsko, Argentina, Arménie, Bangladéš, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Bolívie, Brazílie, Velká Británie, Maďarsko, Venezuela, Vietnam, Ghana, Německo, Řecko, Dánsko, Egypt, Indie, Irák, Írán, Island, Španělsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Jižní Korea, Lotyšsko, Libye, Litva, Makedonie, Mexiko, Mozambik, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Spojené státy americké, Tádžikistán, Tanzanie, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistánu, Finsko, Francie, Chorvatsko, Česká republika, Švýcarsko , Estonsko, Japonsko, Jihoafrická republika.

Pátý ročník projektu proběhl v novém formátu. Namísto týmů zastupujících fotbalové kluby z různých zemí byli mladí hráči seskupeni do osmi mezinárodních týmů – Týmů přátelství. Osmičlenná družstva tvořili chlapci i dívky, včetně handicapovaných, ve věku 12 let. Mezinárodní organizační výbor projektu Fotbalem k přátelství spolu s národními fotbalovými federacemi vybrali vždy jednoho zástupce z každého státu.

zpět

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy