Login

usercockpit

Pohár „Devíti hodnot“

Pohár „Devíti hodnot“ je speciální vyznamenání programu „Fotbal pro přátelství“, který se ročně předává na mezinárodním dětském fóru Fotbalu pro přátelství jednomu z profesionálních fotbalových klubů dospělých hráčů.

Pohárem „Devíti hodnot“ se vyznamenává za největší věrnost všem hodnotám programu „Fotbal pro přátelství“: přátelství, rovnost, spravedlnost, zdraví, mír, oddanost, vítezství, tradice a čest.

Fotbalový klub, který je hodný Poháru „Devíti hodnot“, se volí ve třech etapách: mezinárodní hlasování, kterého se účastní všechny fotbalové kluby na světě mající vlastnosti potřebné pro získání Poháru „Devíti hodnot“, formování seznamu finalistů, volba vítěze účastníky progranu „Fotbal pro přátelství“, působicími jako mladí velvyslanci, propagující jeho hodnoty. Všichni účastníci programu hlasují pro klub, který podle jejich názoru dosáhl největších úspěchů, a to nejen ve sportu, ale i v oblasti sociálních iniciativ.

Tento klub je nejen fotbalovým týmem, ale také příkladem, který mladí fotbalisté chtejí následovat. Děti si většinou volí za vzory ty dospělé, podle kterých se chtějí řídit, až vyrostou. Toto je cena odrážející představu dětí o dobrých skutcích, která podporuje a inspiruje profesionální kluby v tom, aby pokračovaly v realizaci sociálních iniciativ zaměřených na pomoc lidem.

V roce 2015 byl Pohár „Devíti hodnot“ poprvé vyroben znamým německým sochářem Akimem Rippengerem v jednom exempláři pro program „Fotbal pro přátelství“.

Pohár je unikátním uměleckým dílem. Socha v podobě postavy mladého fotbalisty se zeměkoulí ve tvaru fotbalového míče v rukousymbolizuje budoucnost v rukou dospívající generace, jež se odvíjí od hodnot, s nimiž se tato generace ztotožňuje a které propaguje.

První Pohár „Devíti hodnot“ byl předán fotbalovému klubu „Barcelona“ v rámci Třetího Mezinárodního dětského fóra „Fotbal pro přátelství“. Děti, které pro klub hlasovaly, kladně hodnotily iniciativy klubu zaměřené na podporu a rozvoj dětského fotbalu a pomoc mladým fotbalistům z rozvojových zemí. Mladí účastníci Mezinárodního dětského fóra „Fotbal pro přátelství“ předali cenu Viceprezidentovi FC „Barcelona“ Ramonu Pontovi.

V roce 2016 udělal Akim Rippenger ještě jeden exemplář Poháru „Devíti hodnot“, který byl během Čtvrtého Mezinárodního dětského fóra „Fotbal pro přátelství“ předán v Miláně FC Bayern. Cenu převzal čestný prezident klubu Franz Beckenbauer.

V roce 2016 se vítězem Poháru „Devíti hodnot“ stalo mužstvo „AL-WAHDA“, které reprezentovalo Sýrii v rámci Čtvrté sezóny programu „Fotbal pro přátelství“. Slavnostní předání Poháru se konalo v rámci veřejné premiéry dokumentárního filmu „Tři dny bez války“ v Syrském Damašku. Fotbalisté klubu „AL-WAHDA“ obdrželi cenu za oddanost hodnotám programu „Fotbal pro přátelství“ a vůli k vítezství.

V roce 2017 si mladí ambasadoři zvolí tři finalisty v soutěži o Pohár „Devíti hodnot“. Vítěz bude vyhlášen 2. července na Pátém Mezinárodním dětském fóru v Petrohradě.

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy