Login

usercockpit

شرکت کنندگان محترم برنامه «فوتبال برای دوستی»

حمایت از کودکان و نوجوانان بزرگترین و مهمترین بخش برنامه های اجتماعی کمپانی ما را تشکیل می دهد. ما تلاش می کنیم تا فرصت های بیشتری را در اختیار کودکان قرار دهیم تا آنها بتوانند مسیر زندگی خود را انتخاب، استعدادهای خود را شکوفا و ظرفیت های عظیمی که هر کدام از ما در اختیار داریم را به کار گیرند.

ما برای کمک به ورزشکاران جوان در جهت بالا بردن توان و تحمل خود در برابر دیگران و آموختن آن به دوستان و نزدیکانشان، فوتبال را انتخاب کردیم. توانایی یافتن زبان مشترک علیرغم تمامی تفاوت ها؛ ضامن پیروزی در یک بازی تیمی و هر تجارتی است.

شکی نیست که بسیاری از شما ورزش را به عنوان حرفه اصلی خود برگزیده اید. شما هر کاری را هم که انتخاب کنید، توانایی همکاری، عصای دست شما خواهد بود. ورزش و رعایت شیوه صحیح زندگی، نیروی لازم برای شروع مجدد را در اختیار شما قرار می دهد.

امیدوارم که برنامه ما احساس خوب و دوستان جدید برای شما به همراه داشته بیاورد.

الکسی میلر

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

Local Media Partner

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy