Login

usercockpit

Достук билериги

Достук билериги - бул “Футбол достук үчүн” программасынын расмий символу, толеранттуулук, теңдик жана дени сак жашоо образынын белгиси. Билерик 2014-жылы түзүлгөн жана көк жана жашыл түстөгү жиптерден куралган.

Көк түс ачык-айкын, булутсуз асман, башкача айтканда, бардык үчүн бир бүтүн жана ар бир адам боордош, ал кандай болушу керек болсо, ошондой тынч жана бейпил асманды символдоштурат. Жашыл түс - бул өзгөрүлбөс жана, жашы, жынысы жана социалдык абалына карабастан дүйнөнүн каалаган өлкөсүндө бардыкка жана ар кимге жеткиликтүү футбол талаасынын түсү.

“Футбол достук үчүн” программасынын катышуучулары Достук Билериктерин достук футбол матчтары жана программанын башка иш-чараларынын башталышы алдында алмашат. Достук билеригин байлоо катышуучулардын дос болууга жана программанын маанилүү баалулуктары - толеранттуулук жана ар түрдүү өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн ортосунда достукту кубаттоого даяр экендигин символдоштурат.

“Футбол достук үчүн” кыймылынын элчилери катарында катышуучу балдар да достук Билериктерин атактуу маданият жана спорт ишмерлери, журналисттер жана бийлик өкүлдөрүнө сыйлайт. Ошентип, достук Билериги программанын баалуулуктарын илгерилетүү жана “Футбол достук үчүн” кыймылынын жаңы жактоочуларын тартууга түрткү берет.

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy