Login

usercockpit

“Футбол достук үчүн” программасынын Урматтуу катышуучулары!

Балдар жана жаш өспүрүмдөрдү кубаттоо – компаниябыздын социалдык программаларынын эң чоң жана маанилүү бөлүгү. Биз жаш муундарга жашоодо өз жолун тандап алуу, өз таланттарын өнүктүрүү, ар бириңиз ээ болгон ошол абдан зор потенциалды ишке ашыруу үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр берүүгө аракет кылабыз.

Биз жаш спортчуларга бири-бирине жол коюучулукка үйрөнүү жана өз достору жана жакындарын буга үйрөтүүгө жардам берүү жолу катарында футболду тандадык. Кандайдыр бир айырмачылыктарга карабастан бирөө менен жалпы пикирге келүү жөндөмдүүлүгү – бул командалык спортто да, жана кайсы болбосун бизнесте де жеңиштердин залогу.

Албетте, сиздердин көбүңүз спортту өзүңүздүн баш кесибиңиз этүүнү чечкенсиз. Ал эми силер кандай гана кесип тандаган болсоңуз да, кызматташууга жөндөмдүүлүк сиздин ишенимдүү өнөгүңүз болуп калат. Ал спорт жана дени сак жашоо образына берилгендик, сизге жаңы демилгелер үчүн күч-кубат берет.

Биздин программа сизге чоң оң таасирлер берет жана жаңы кызыктуу досторуңуз пайда болот деп үмүттөнөбүз.

Алексей Миллер

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy