Login

usercockpit

Драги учесници на програмата "Фудбал за пријателството"!

Поддршката на децата и тинејџерите е најголем и најважен дел од социјалните програми на нашата компанија. Се обидуваме да ѝ ги пружиме на помладата генерација што е можно повеќе можности за да го изберат својот пат во животот, да ги развијат своите таленти, да го реализираат тој огромен потенцијал што го има секој од вас.

Го отбравме фудбалот како начин на помагање на младите спортисти да научат да бидат толерантни едните кон другите и да ги научат своите пријатели и роднини за тоа. Способноста за наоѓање на заеднички јазик и покрај сите разлики е гаранциjа за победата во тимските спортови, како и во секој бизнис.

Не постои сомнеж дека многумина од вас веќе одлучиjа да го направат спортот како своjата основна деjност. Но, без оглед на тоа која струка и да одберете, способноста за соработката ќе стане вашиот верен сојузник. А посветеност на спортот и здравиот начин на животот ќе ви даде сила за нови почетоци.

Се надевам дека нашата програма ќе ви пружи многу позитивни впечатоци, како и нови интересни пријатели.

Алексеј Миллер

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy