Login

usercockpit

Kjære deltakere i programmet «Fotball for vennskap»!

Det å støtte barn og ungdom er den største og den viktigste delen av sosiale programmer i vårt selskap. Vi prøver å gi den unge generasjonen så mange muligheter som mulig slik at man kan velge sin egen framtid, utvikle sin talent og ta i bruk det store potensialet som hver av dere har.

Vi valgte fotball for å kunne hjelpe unge idrettsmenn å lære å være tolerante overfor hverandre og å lære det bort til sine venner og familie. Det å kunne finne et felles språk til tross for ulike forskjeller er en garanti for at du vinner både når du spiller i lag og i hvilken som helst business.

Det er ingen tvil om at mange av dere allerede har gjort et valg og valgte sport som sitt hovedmål. Uansett hvilken vei dere velger å gå, vil evnen til å samarbeide være deres trofaste lagspiller. Forkjærlighet for idrett og sunn livsstil vil gi dere inspirasjon for å gå videre.

Jeg håper at vårt program vil gi dere mange positive opplevelser og at dere vil få mange gode venner

Aleksej Miller

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

Local Media Partner 

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy