Login

usercockpit

Náramok priateľstva

Náramok priateľstva je oficiálny symbol programu „Futbal pre priateľstvo“, je to znak tolerancie, rovnosti a zdravého životného štýlu. Tento náramok bol a zriadený v roku 2014 a tvoria ho dve jednoduché vlákna modrej a zelenej farby.

Modrá farba symbolizuje jasnú, bezoblačnú oblohu, spoločnú pre nás všetkých a spriaznenú s každým, nerušenú a pokojnú, takú, aká by naozaj mala byť. Zelená je farba futbalového ihriska, verného a dostupného pre každého, kdekoľvek na svete, bez ohľadu na vek, pohlavie a sociálne postavenie.

Účastníci programu „Futbal pre priateľstvo“ si vymieňajú náramky priateľstva pred priateľskými futbalovými zápasmi a inými podujatiami v rámci programu. Uväzovanie náramku priateľstva symbolizuje ochotu účastníkov stať sa priateľmi a podporovať kľúčové hodnoty programu – toleranciu a priateľstvo medzi predstaviteľmi rôznych krajín.

Zúčastnené deti v role vyslancov hnutia „Futbal pre priateľstvo“ obdarúvajú Náramkami priateľstva aj známym osobnostiam kultúry a športu, žurnalistom a vládnym predstaviteľom. Náramok priateľstva tak napomáha propagáciu hodnôt programu a zapájanie nových stúpencov do hnutia „Futbal pre priateľstvo“.

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

Local Media Partner

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy