Login

usercockpit

Pozdrav od Alexey Miller

Vážení účastníci programu „Futbal pre priateľstvo“!

Podpora detí a dorastu je významná a dôležitá súčasť sociálnych programov našej firmy. Snažíme sa poskytnúť mladej generácii čo najviac možností na výber svojej cesty životom, rozvíjanie svojho talentu, realizáciu obrovského potenciálu, ktorý má každý z vás.

Vybrali sme futbal ako spôsob, ako pomôcť mladým športovcom pri výchove k tolerancii medzi sebou navzájom a stať sa príkladom pre svojich priateľov i príbuzných. Schopnosť nájsť spoločnú reč, nehľadiac na akékoľvek rozdiely – to je kľúč k víťazstvu v kolektívnom športe i v každom podnikaní.

Niet pochýb, že mnohí z vás sa už rozhodli urobiť zo športu svoj hlavný predmet záujmu. Nech si však zvolíte akékoľvek povolanie, schopnosť spolupracovať sa stane vaším verným spojencom. A oddanosť športu a zdravému životnému štýlu vám dodá silu na nové aktivity. 

Dúfam, že náš program vám prinesie veľa pozitívnych dojmov a nových a zaujímavých priateľov.

 

Aleksej Miller

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

Local Media Partner

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy