Login

usercockpit

Európa a Ázia sa po prvýkrát stretnú na medzinárodnom futbalovom turnaji mladých FOOTBALL FOR FRIENDSHIP

19.03.2015 - Spoločnosť Gazprom, oficiálny partner Ligy majstrov, dnes vyhlásila tretí ročník medzinárodného futbalového turnaja mladých FOOTBALL FOR FRIENDSHIP pod záštitou Franza Beckenbauera. V rámci projektu sa uskutoční niekoľko významných podujatí, ktoré vyvrcholia finálovým zápasom Ligy majstrov. Dňa 25. apríla oslávia všetky zúčastnené krajiny Medzinárodný deň futbalu a priateľstva. Medzinárodný turnaj nohejbalu a tretí medzinárodný turnaj FOOTBALL FOR FRIENDSHIP sa uskutočnia v Berlíne v dňoch 4. až 7. júna. Po turnaji navštívia všetci účastníci finále Ligy majstrov UEFA na Olympijskom štadióne v Berlíne (Olympiastadion).

Spoločnosť Gazprom, oficiálny partner Ligy majstrov, dnes vyhlásila tretí ročník medzinárodného futbalového turnaja mladých FOOTBALL FOR FRIENDSHIP pod záštitou Franza Beckenbauera. V rámci projektu sa uskutoční niekoľko významných podujatí, ktoré vyvrcholia finálovým zápasom Ligy majstrov. 

Dňa 25. apríla oslávia všetky zúčastnené krajiny Medzinárodný deň futbalu a priateľstva.

Medzinárodný turnaj nohejbalu a tretí medzinárodný turnaj FOOTBALL FOR FRIENDSHIP sa uskutočnia v Berlíne v dňoch 4. až 7. júna. Po turnaji navštívia všetci účastníci finále Ligy majstrov UEFA na Olympijskom štadióne v Berlíne (Olympiastadion).

Počas tretieho ročníka sa geografický záber projektu FOOTBALL FOR FRIENDSHIP podstatne rozšíri. Po prvýkrát privíta projekt mladých futbalistov z Ázie a celkový počet zúčastnených krajín sa zvýši zo 16 na 24: Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Čína, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Japonsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan, Holandsko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo.

 „Spolu s ostatnými spoločenskými iniciatívami našej spoločnosti je cieľom projektu FOOTBALL FOR FRIENDSHIP prispieť k harmonickému vývoju mladej generácie. Chceme podporovať záujem detí o zdravý životný štýl a snahu o dosiahnutie výsledkov spoločnými silami. Projekt vychádza z myšlienky priateľstva a úcty voči iným kultúram. Tieto jednoduché a zásadné hodnoty definujú blahobyt spoločnosti. Preto je pre nás FOOTBALL FOR FRIENDSHIP predovšetkým príspevkom do budúcnosti“, povedal predseda riadiaceho výboru spoločnosti Gazprom Alexej Miller.

 „Je pre mňa potešením, že tento rok FOOTBALL FOR FRIENDSHIP prekročil hranice Európy a zapojili sa doň Čína, Japonsko a Kazachstan. Je to ďalší dôkaz toho, že univerzálne ľudské hodnoty nepoznajú hranice a týkajú sa všetkých. Chlapci a dievčatá, ktorí sa zúčastnili prvého a druhého turnaja FOOTBALL FOR FRIENDSHIP, okúsili duch vzájomnej úcty a stali sa ambasádormi myšlienok rovnosti a zdravého životného štýlu. Ich žiariace oči to vyjadrovali lepšie než slová. Som si istý, že mladí atléti, ktorí sa do projektu zapoja, sa budú usilovať o lepší svet“, povedal globálny ambasádor projektu Franz Beckenbauer.

 

Základné informácie

Medzinárodný CSR projekt FOOTBALL FOR FRIENDSHIP sa koná ako súčasť globálneho spoločenského programu Gazprom pre deti. Cieľom tohto projektu je rozvíjať futbal medzi mládežou, presadzovať toleranciu a priateľstvo medzi deťmi z rôznych krajín. Základné hodnoty, ktoré účastníci podporujú a presadzujú, sú priateľstvo, rovnosť, férovosť, zdravie, mier, odhodlanie, víťazstvo a tradície. Globálnym ambasádorom projektu je svetoznáma futbalová hviezda Franz Beckenbauer.

 Hlavným podujatím projektu je medzinárodný mládežnícky turnaj FOOTBALL FOR FRIENDSHIP, ktorý spája hráčov vo veku 12-14 rokov z vedúcich mládežníckych futbalových klubov. Hlavné hodnoty projektu navrhli mladí delegáti z ôsmych európskych krajín počas prvého fóra, ktoré sa konalo 25. mája 2013 v Londýne.Druhé fórum, na ktorom sa zišli zástupcovia zo 16 krajín, sa konalo v dňoch 23. - 25. mája 2014 v Lisabone.

Počas turnaja FOOTBALL FOR FRIENDSHIP majú mladí futbalisti príležitosť komunikovať s rovesníkmi z iných krajín ako aj so slávnymi športovcami a umelcami. Po turnaji všetci účastníci tradične navštívia finále Ligy majstrov UEFA.

späť

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

Local Media Partner

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy