Fotboll för vänskap

Fotboll för vänskap är en årligt internationellt socialt program för barn, arrangerat av det ryska gasföretaget Gazprom. Målet med programmet är att inprägla vördnad för olika kulturer och nationaliteter hos barn från olika länder genom fotboll, kultivera den unga generationens viktiga och tidsenliga värden och intresse för ett sunt levnadssätt. Inom programmets ramar deltar fotbollsspelare på tolv år från olika länder i det årliga internationella forumet för barn, världsmästerskapet i ”Fotboll för vänskap”. Programmet stöds av bland andra FIFA, UEFA, Förenta nationerna och Internationella olympiska kommittén.

 

Nio värden inom ”Fotboll för vänskap”

Under Det första internationella Forumet för barn som hade ägt rum den 25 maj 2013 hade unga sändebud från Storbritannien, Slovenien, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Grekland och Ryssland formerat de första åtta programmets värden som är vänskap, likhet, rättvisa, hälsa, fred, tillgivenhet, seger och traditioner, och presenterat dem på Det öppna brevet. Detta brev blev skickat till Chefer för olika internationella idrottsorganisationer: Internationella Fotbollsförbundet (FIFA), Europeiska fotbollkonfederationen (UEFA) och Internationella Olympiska kommittén. I september 2013 bekräftade Joseph Blatter under hans möte med Vladimir Putin och Vitalij Mutko att han hade fått detta brev och förklarade att han var redo att understödja ”Fotboll för vänskap”.

I 2015 anslutade deltagare fråm Kina, Japan och Kazakstan sig till ”fotboll för vänskap” - programmet och erbjöd att bifoga det nionde värdet - ära.