Giriş

usercockpit

Bilet Kazanma Yarışması “FAN OF THE MATCH” Katılma Şartları

(1) UEFA Champions League resmi sponsoru ve Rusya yasalarına bağlı halka açık bir anonim şirket olan GAZPROM adına GAZPROM Germania GmbH (bundan böyle GAZPROM Germania olarak anılacak), bilet kazanma yarışması „FAN OF THE MATCH“ i organize eder. Bu yarışma Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yasalarına tabidir.

(2) Bilet kazanma yarışması „FAN OF THE MATCH“ e katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayanır. Bilet kazanma yarışması başladığında reşit olan herkes katılma hakkına sahiptir. Katılım, ilgili UEFA Champions League oyununun çevresinde stadyum promosyonu gününde başlar. Yarışmaya katılma şartları, GAZPROM Germania veya ona hizmet sağlayan kuruluşların UEFA Champions League oyunu kapsamında yaptığı futbol röportajlarına katılım, www.gazprom-football.com sayfasında video materyallerinin yayınlanmasına izin verme ve yazılı rıza beyanının imzalanmasıdır.

(3) „FAN OF THE MATCH“ bilet yarışması kapsamında 2017/2018 sezonu UEFA Champions League oyunlarının yapıldığı seçilmiş oyun yerlerinde bulunan ve sadece video kayıtları yapmak amacıyla kurulmuş promosyon standı „GAZPROM Promotion Cube“ de video çekimleri yapılır. Bu çekimler katılımcıları, GAZPROM Germania veya ona hizmet sağlayan kuruluşlar tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş sunucularla futbol röportajı yaparken gösterir. Orada üretilen videolar www.gazprom-football.com internet sayfasında yayınlanacak ve „FAN OF THE MATCH“ in Voting’ine (oylamasına) katılacaklardır. GAZPROM Promotion Cube’nin hazır bulunduğu her bir UEFA Champions League oyununda bir Voting yapılır. Voting ilgili katılım videosunun kayıt edildiği günün ertesinde Orta Avrupa saati ile 12:00’da başlar ve akabindeki Çarşamba günü Orta Avrupa saati ile 11:59’da sonra erer. İlgili yerler için geçerli olan son oylama süreleri www.gazprom-football.com sayfasında açıklanır. Organizatör, ihtiyaç halinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin oylama süresini uzatma hakkını saklı tutar. Oylama süresinin sonunda, Voting’de en çok oyla başı çeken video kazanır. Kazanma hakkı yalnızca kazanan videonun katılım kodlu rıza beyanını imzalayan kişiye aittir. Her bir Voting’de (oylamada) kazanana ödül olarak 2017/2018 sezonu UEFA Champions League çeyrek final maçlarından istediği birine iki bilet verilir. Giriş biletleri Hospitality (konuk ağırlama) bölümüne girmeye hak kazandırmaz. Finale giderken oluşan yol masrafları ile konaklama masrafları kazanan kişi tarafından organize edilmek ve yine kazanan kişi tarafından karşılanmak zorundadır.

(4) „FAN OF THE MATCH“ bilet kazanma yarışmasının her bir yarışma turuna katılmaya hak kazandıran video materyalinin kaydedilmesi yalnızca bir UEFA Champions League oyunu kapsamında GAZPROM Promotion Cube’de mümkündür. Cube’de bulunma ve burada bir video kaydı yapma imkanı ancak sınırlı bir zaman dilimi için mevcuttur. Cube’nin açılış saatleri organizatör tarafından vaktinde açıklanacaktır. Cube’nin açılış saatleri dışında Voting’e katılmaya hak kazandıran bir videonun kaydedilmesi mümkün değildir. Taraftarların kendileri tarafından çekilen ve GAZPROM Germania’nın kullanımına sunulan video materyali, „FAN OF THE MATCH“ bileti kazanma yarışmasına katılmaya hak kazandırmaz. Katılım kapsamında meydana gelen teknik aksaklıklardan GAZPROM Germania sorumlu değildir. Röportaj yapılan kişi kendisine sorulan sorulara doğrudan cevap vermez ve farklı konulardan söz ederse, organizatör videoyu yayınlamama ve „FAN OF THE MATCH“ Voting’ine katılımın dışında tutma hakkına sahiptir. Organizatör aynı şekilde argo, ırkçı, şiddeti yücelten, iftira veya başka uygunsuz ifadelerin bulunduğu videoları bilet yarışmasına katılımın dışında tutma hakkına sahiptir.

(5) Her bir katılımcı bilet kazanma yarışması „FAN OF THE MATCH“ e etkinlik yeri başına yalnızca bir kez katılabilir. Yalnızca gerçek kişiler yarışmaya katılmak için başvurabilir. GAZPROM Germania, manipülasyon yoluyla çıkar sağlayan kişilere katılımı yasaklama hakkını saklı tutar. Bu tür vakalarda ödül sonradan da geri alınabilir veya geçersiz sayılabilir ve yeni kazanan oylama sonuçlarının mantıksal bir yorumu sonucunda organizatör tarafından seçilebilir veya belirlenebilir. Hangi yöntemin kullanılacağına dair karar verme hakkı sadece organizatöre aittir. Bunun yanı sıra GAZPROM Germania, planlanmış seyrin aksaması veya engellenmesi durumu başta olmak üzere, yarışmayı her an bitirme veya yarışmaya ara verme hakkını saklı tutar.

(6) Ödül, oylama süresinin sonunda videosu en çok oyu alan katılımcıya verilir. Oy, yalnızca www.gazprom-football.com internet sayfası üzerinden verilebilir. Yarışma servisi üzerinden oylama yapılamaz. E-Posta, posta veya telefonla oy verme usulen kabul edilmez. Voting süresinin sonunda birden çok video aynı oyu almışsa, kazanan kura yoluyla belirlenir. Oylama süresinin sonunda en çok oyu paylaşan videolar arasından kura çekerek verilen karar halka kapalı olarak alınır. GAZPROM Germania oy verme sürecinde meydana gelen teknik aksaklıklardan sorumlu değildir.

(7) „FAN OF THE MATCH“ bileti kazanma yarışmasında kazananlar E-Posta yoluyla haberdar edilirler ve kendilerinden ödülü onaylamaları rica edilir. Onaylama işlemi, organizatör tarafından gönderilen ödülün kazanıldığına dair E-Posta’da belirtilen onaylama süresi içerisinde yapılmazsa, kazanılmış olan biletleri alma hakkı ortadan kalkar. 2017/2018 UEFA Champions League çeyrek finalinin resmi kura çekilişinin ardından kazananla tekrar irtibat kurulur. Kazanandan, oeganizatörün belirlediği bir süre içinde 2017/2018 UEFA Champions League çeyrek finalinden bir maç için bilet seçmesi istenir. Kazanan kendinden isteneni bu süre içinde yapmazsa, ödül hakkı ortadan kalkar. Biletler posta ile gönderilebilir veya elden alınabilir. Biletler verilmeden önce kazananın kimlik kontrolü yapılır.

(8) GAZPROM Germania, mecburi nedenlerden dolayı ödülün verilmemesi ve/veya ertelenmesi durumunda sorumluluk üstlenmez. Ödül hakkı başka birine devredilemez. Kazanan kişi, oyun yerine geliş ve gidiş masraflarını ve diğer masraflarını kendisi karşılamak zorundadır. GAZPROM Germania, oyun yerine geliş ve gidiş için sorumluluk üstlenmez.

(9) Yargı yoluna başvurulamaz. Ödüllerin nakit ödenmesi, uzatılması, değişikliği veya değiş tokuşu mümkün değildir. Giriş biletlerinin bir başkasına satılması veya açık artırmaya çıkarılması söz konusu olamaz ve yasal olarak da yasaktır. Bu kurallara uyulmaması durumunda biletler herhangi bir uyarı yapılmaksızın bloke edilir.

(10) Giriş biletlerinin ilgili kazananlara teslim edilmesi sonrasında GAZPROM Germania her türlü yükümlülükten muaftır. GAZPROM Germania, kanunen uygun olduğu müddetçe ödüllerdeki kusurlar ve ödülün zamanında teslim edilmemesi sorumluluğundan bağışıktır.

(11) UEFA, yarışmayla ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Yarışmanın yetkisi GAZPROM Germania’dadır. GAZPROM Germania, bu katılım şartlarını her an değiştirme veya genişletme hakkını saklı tutar. Güncel katılım şartları her zaman www.gazprom-football.com sayfasından öğrenilebilir.

(12) GAZPROM Group ve UEFA çalışanları ile GAZPROM Germania ve UEFA tarafından doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilen taşeronlar yarışmaya katılamaz.

(13) Bilgiler yalnızca kazananın belirleme ve bilgilendirme amacıyla alınır. GAZPROM Germania, bilgileri saklamaz veya ifşa etmez. Toplanan bilgiler Alman Federal Veri Koruma Yasası hükümleri gereğince uygun bir zamanda bertaraf edilir. Bu işlemden GAZPROM Germania sorumludur.

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy