Giriş

usercockpit

“Ticketmania“ bilet çekilişine katılma koşulları

1) UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru olan halka açık limited şirketi GAZPROM (GAZPROM) adına GAZPROM Germania GmbH (devamında GAZPROM Germania olarak anılacaktır) “Ticketmania“ bilet çekilişini düzenliyor.

(2) "Ticketmania" bilet kazanma yarışmasına katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır. Ayrıca, katılım ürün veya hizmet satın alınmasına veya Haber Bülteni aboneliğine bağlı değildir. İlgili yarışmanın başlangıç tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan herkes yarışmaya katılabilir. GAZPROM Germania ve GAZPROM'a bağlı şirketlerin çalışanlarının yanı sıra yarışmanın yürütülmesiyle ilgili görevlendirilen kişiler bu yarışmaya katılamazlar. Bu yarışmaya katılabilmek için, bir kez ve ücretsiz olarak www.gazprom-football.com adresinden kayıt yapılması gerekiyor. Kişi başına sadece bir hesap açılabilir. Katılım sadece kişinin kendi adıyla mümkündür. Kayıt işlemiyle birlikte, belirtilen bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğu onaylanmış ve www.gazprom-football.com adresinde belirtilen genel kullanım ve veri koruma şartları kabul edilmiş sayılır.

(3) Kayıt (hesap) işlemi, katılımcıya iletilecek bir e-postada bulunan onaylama bağlantısına tıklanarak onaylanmalıdır. E-posta teyitlerinin tebliğ edilememesi halinde, kayıt geçersizdir. GAZPROM Germania, ulaşmayan, yanlışlıkla gönderilen, „tebliğ edilemez“ olan veya başka sebeplerden dolayı tebliğ edilemeyen E-posta teyitlerden sorumluluk kabul etmez.

(4) „Ticketmania“ bilet çekilişinin münferit çekiliş turlarına katılım, yayınlanan ilgili katılım süresi sonuna kadar mümkündür. Süreye uymak için iletinin GAZPROM Germania’ya ulaştığı zaman esastır. Katılım kapsamındaki teknik arızalardan GAZPROM Germania sorumluluk kabul etmez.

(5) „Ticketmania“ çekilişi kapsamında seçilmiş UEFA Şampiyonlar Ligi maç günlerinde çeşitli UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için giriş bileti (ikramiye) çekilişi yapılır. Mevcut bilet sayısı her gün güncelleştirilir ve GAZPROM Bilet Barometresi’nde belirtilir. Bilet sayısı çekiliş turundan çekiliş turuna farklılık gösterebilir. Her bir çekiliş turu için kişi başına sadece 1x2 bileti kazanılabilir. Biletler, loca kısmına girme hakkı vermez.

(6) Her katılımcı „Ticketmania“ bilet çekilişine her çekiliş için sadece bir defa katılabilir. Bir çekiliş servisi üzerinden katılım yasaktır. Sadece kendi yaptığınız başvurular geçerlidir. Çekilişe sadece özel kişiler katılabilir. GAZPROM Germania‘nın, manipülasyon sonucu kendisine avantaj sağlayan kişilerin katılımı yasaklama hakkı mahfuzdur. Böyle durumlarda ikramiye sonradan da iptal edilebilir ya da geçersiz kılınabilir ve bunun yerine geçecek başka bir talihli çekilişi yapılabilir. GAZPROM Germania’nın ayrıca, özellikle plana uygun seyirde arıza veya engel oluşması halinde, çekilişe her an son veya ara verme hakkı mahfuzdur.

(7) İkramiye, katılım süresi içinde yöneltilen soruyu doğru cevaplayan tüm katılımcılara dağıtılır. Doğru bilen sayısının birden fazla olması halinde, talihli çekilişle belirlenir. Çekiliş kamuya kapalı yapılır.

(8) "Ticketmania” bilet çekilişinin kazananları e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. GAZPROM Germania e-posta yoluyla yapılan ödül bildirimlerinin teslim edilememe durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Kazananların giriş biletleri kayıt esnasında veya katılım esnasında profillerinde belirttikleri adreslere teslim edilecektir. Giriş biletleri kurye aracılığıyla gönderilecektir. Gönderim ve ödüllerle ilgili diğer işlemler GAZPROM Germania tarafından görevlendirilen akzio! ajansı tarafından yürütülecektir. GAZPROM Germania giriş biletlerini stadyumda bırakma ya da maç yerinde teslim etme alternatiflerini saklı tutar. GAZPROM Germania hatalı veya yanlış bilgilerden ve bunlardan kaynaklanabilecek ödüllerin teslim edilememe durumundan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi durumlarda hak talebi sona erer.

(9) İtalya'daki bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçına katılım için özel yönergeler geçerlidir. İtalya'daki maçlara gelenlerin, ulusal yönergeler doğrultusunda İtalyan yetkililere bazı ek bilgiler vermeleri gerektiklerine dikkat çekilir (Ad, soyad, pasaport veya kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, uyruğu).

Tüm bilet sahipleri stadyuma girmeden önce adlarını silinmez kalemle biletlerinin üstüne yazmalıdırlar. Biletler gönderilmeden önce GAZPROM Germania kazananlarla telefon ya da e-posta yoluyla irtibata geçerek bu bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler talihli ve eşlik eden kişi tarafından zamanında verilmezse ödül hakları kaybedilir.

(10) GAZPROM Germania, ödülün mücbir sebeplerden dolayı gerçekleşmemesi veya ertelenmesi nedeniyle sorumluluk üstlenmez. Kazanma hakları devredilemez. Ödül sahibi oyunun oynanacağı yere ulaşımdan ve diğer maliyetlerden kendisi sorumludur. GAZPROM oyunun oynanacağı ilgili yerlere ulaşım için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

(11) Yargı yolu kapalıdır. Ödüllerin nakit ödenmesi, değiştirilmesi veya takas edilmesi mümkün değildir. Kazanılan biletlerin başkalarına satılması veya açık artırmayla satılması mümkün değildir ve kanunen yasaktır. Dikkate alınmaması durumunda giriş biletleri uyarı yapılmaksızın kilitlenir ve GAZPROM Germania yasal adımları saklı tutar.

Biletlerin ilgili talihlilere teslim edilmesiyle birlikte GAZPROM Germania her türlü yükümlülükten muaftır. GAZPROM Germania, yasal olduğu kadarıyla, ikramiyelerindeki eksiklikler ve ikramiyenin vaktinde tebliğ edilmemesinden sorumluluk kabul etmez.

Çekiliş hakkında UEFA’ya bilgi verilmiştir. Çekilişin yapılmasından GAZPROM Germania sorumludur. GAZPROM Germania‘nın, katılım koşullarını her zaman değiştirme veya genişletme hakkı mahfuzdur. Böyle bir durumda katılımcılara değişiklikler hakkında bilgi verilir ve katılımcılar, yeni koşullarda çekilişe katılıma devam etme konusunda karar verebilir. Bu katılım koşullarının geçerli sözleşme dili Almancadır. Bu Anlaşmanın tercümeleri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Katılım koşullarının Almanca versiyonunu ve tercümesi arasındaki uyumsuzluklarda veya farklı yorumlanması durumunda, Almanca versiyonu ve yorumu geçerli sayılır.

Verileri koruma

Bilgileriniz kesin gizli tutulur ve yasal verileri koruma hükümlerine göre işlenir. Belirtilen tüm bilgiler üçüncü kişilere verilemez. Bilgiler, Federal Verileri Koruma Yasası Hükümleri ve ilgili diğer hukuki kurallar uyarınca toplanmakta, işlenmekte ve kullanılmaktadır.

Kullanıcıların tüm E-posta adresleri, E-posta arama programları ile okunmasını ve E-Posta-Spam listesine kaydedilmesini önlemek amacıyla, otomatik olarak şifrelenmektedir.

Düzenleyici, verileri bu yarışmanın kullanım amacına uygun olarak kaydetme hakkına sahiptir. Bu veriler, kazananların GAZPROM Germania'nın tüm iletişim kanallarında açıklanmasında (isim, gerektiğinde fotoğraf) ve düzenleyici tarafından, yeni yarışmalar konusunda hatırlatma amacıyla bilgilendirme göndermek için kullanılabilir. Kullanıcı, verilerinin "Ticketmania" yarışması kapsamında www.gazprom-football.com adresinin yanı sıra GAZPROM Football sosyal medya kanallarında (www.facebook.com/gazpromfootball, www.twitter.com/gazpromfootball, www.instagram.com/gazpromfootball) kullanılmasına izin verir. Ödül sahibi tarafından GAZPROM GERMANIA'yanın kullanımına verilen fotoğraf ve videolar, GAZPROM tarafından daha önce bahsi geçen kanallarda kullanılabilir. Bu web sitesinin Gizlilik Politikası birebir uygulanır. Kazananlar onaylarını her zaman info@gazprom-football.com e-posta adresine bir e-posta göndererek iptal edebilirler.

Kayıt yaptırma işlemi için uygulanan, bu internet sayfasının genel verileri koruma hükümleri geçerlidir. Hesabı silmek için info@gazprom-football.com adresine bir E-posta gönderilmesi yeterlidir.

Düzenleyici, verilerin kaybolmasından sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, bunu da kabul etmektedir.

Katılımcıların E-posta adresi kesinlikle kullanım için üçüncü kişilere verilmez. Amaca bağlı E-posta gönderilmesi için bir defa verilen muvafakat kullanıcı tarafından her zaman iptal edilebilir. Bunun için info@gazprom-football.com adresine bir E-posta gönderilmesi yeterlidir.

Çekiliş, Federal Almanya Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis and advertising purposes and to integrate social media. You agree that this website or third-party suppliers place cookies on your device. For more information please see our privacy policy