Login

usercockpit

DIỄN ĐÀN THIẾU NHI QUỐC TẾ 2017

Trẻ em từ 64 quốc đã gia tham gia Bóng đá vì tình hữu nghị. 

Khai mạc mùa thứ năm chương trình thiếu nhi quốc tế của "Gazprom" "Bóng đá Hữu nghị" 

click here to see all media partners

Hàng nghìn người dân trên toàn thế giới chung tay hướng tới những giá trị cốt lõi của nhân loại

Kính thưa những người tham gia chương trình "Bóng đá Hữu nghị"!

Bóng đá Hữu nghị

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy